Pileće grudi

Pectus carinatum predstavlja deformitet grudnog koša u vidu ispupčenih grudi.

Deformitet nastaje usled poremećaja mineralnog metabolizma kalcijuma, rahitisa, koji ostavljaju posledice na koštanom sistemu koji je znatno slabiji i izuzetno plastičan. Usled dejstva mišića na ovako labav sistem dolazi i do ovog deformiteta.

Ovaj deformitet zbog nepravilnog položaja rebara smanjuje ventilaciju pluća i često je udružen sa deformitetima kičmenog stuba. Da bi se ovaj deformitet, kao i drugi deformiteti grudnog koša, kičmenog stuba i ekstremiteta, uspešno lečio, najvažnije je njegovo rano otkrivanje kako pri redovnim sistematskim pregledima tako i kontrolama od strane roditelja i nastavnika u školama.

Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una