Pluća

Pluća predstavljaju najvažniji organ za disanje. Glavna funkcija im je prebaciti kiseonik iz atmosfere u krvotok, a ugljen-dioksid iz krvotoka u atmosferu.

Pluća su sastavljena od levog i desnog plućnog krila, a štiti ih grudni koš sastavljen od rebara i međurebarnih mišića. Sa donje strane, grudna šupljina je odvojena od trbušne dijafragmom. Svako plućno krilo obavijeno je plućnom maramicom (pleura), koja se sastoji od spoljašnjeg i unutrašnjeg lista. Između njih nalazi se tanak sloj pleuralne tečnosti. Alveole (plućni mehurići) funkcionalno su najbitniji deo pluća. One su obavijene jednoslojnim epitelom i prožete su mrežom kapilara.

Funkcionisanje pluća zasniva se na disajnim pokretima: udisanju (inspirium) i izdisanju (expirium). U disajnim pokretima učestvuju dijafragma, međurebarni mišići i ostali mišići grudnog koša.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, objektivni nalaz, spirometrijski test, radiografske (RO) nalaze, bronhoskopska ispitivanja, rezultate alergotesta, zatim dijagnozu, predlog terapije i zakljucak. dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una