Pneumotoraks

Pneumotoraks je stanje koje označava prisustvo vazduha u pleuralnom prostoru.

Vazduh dospeva u pleuralni prostor iz spoljašnje sredine zbog prekida kontinuiteta pleuralne membrane, tj. viscrealne, parijetalne ili medijastinalne pleure i u zavisnosti od toga može biti otvoreni, zatvoreni i tenzioni. Do toga najčesce dolazi rupturom visceralne pleure i prodorom vazduha iz pluća u pleuralni prostor.

Rezultat prodora vazduha u pleuralni prostor je kolaps pluća. Pneumotoraks je najčesće unilateralan, retko se javlja bilateralni. Ukupan rezultat pneumotoraksa je gubitak volumena pluća, a to može ugroziti život bolesnika sa respiratornom insuficijencijom.

Pneumotorax se kalsifikuje na:
- Spontani (primarni i sekundarni)
- Traumatski
- Jatrogeni

Spontani poneumotoraks nastaje bez traume ili nekog očiglednog razloga, a traumatski pneumotoraks je rezultat direktne penetrantne ili tupe traume grudnog koša zbog koje nastaje rascep bronha, pluća i visceralne plure, jednjaka, zida grudnog koša i parijetalne pleure.

Spontani pneumotoraks se deli na:
- Primarni
- Sekundarni

Primarni spontani pneumotoraks se javlja kod inače zdravih osoba za koje se zna da nemaju poznatu plućnu bolest.

Sekundarni spontani pneumotorax nastaje kao komplikacija klinički ili radiografski utvrđene bolesti pluća, najčešće hronične opstruktivne bolesti pluća. Pneumotoraks može izazvati parcijalni ili kompletan kolaps pluća.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, objektivni nalaz, spirometrijski test, radiografske (RO) nalaze, bronhoskopska ispitivanja, rezultate alergotesta, zatim dijagnozu, predlog terapije i zakljucak. dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una