Polidaktilija

Reč polidaktilija potiče od grčkih reči: poly što znači više i daktylos što znači prst.

Ovu osobinu uslovljava dominantan, mutirani alel smešten na autozomnom hromozomu. Gen koji determiniše ovaj poremećaj pokazuje:

- različitu izražajnost (ekspresivnost) jer se šesti prst može kod različitih osoba ispoljiti u različitom   stepenu: od naznake u vidu zadebljanja pa do skoro potpuno razvijenog prsta
- nepotpunu probojnost (penetrabilnost) pošto se može desiti da se u čitavoj jednoj generaciji ne   ispolji, da bi se ponovo ispoljio u narednoj generaciji (roditelji nemaju šesti prst, a njihova deca   imaju).

Polidaktilija je pojava većeg broja prstiju od normalnog na rukama i/ili nogama čoveka. Lečenje je operativno.

Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una