Potter sindrom

Potter sindrom se karakteriše specifičnim izgledom i teškim stanjem novorođenčeta i nastaje kao posledica insuficijencije bubrega i smanjene količine amnionske tečnosti.

Uzrok nastanka Potter sindroma mogu biti bilateralna renalna agenezija, policistična bolest bubrega, opstruktivna uropatija, rana ruptura mebrana i dr.

Primarni poremećaj je insuficijencija bubrega koja se javlja intrauterino i može biti posledica bilo bilateralne agenezije ili drugih oboljenja i poremećaja bubrega (opstruktivna uropatija, policistični bubrezi, hipoplazija bubrega) koje dovode do insuficijencije. Bubreg produkuje amnionsku tečnost, pa zbog toga nastaje oligohidramnion (smanjena količina amnionske tečnosti). Pri smanjenoj količini amnionske tečnosti trbuh trudnice izgleda znatno manji nego što odgovara starosti trudnoće, a delovi ploda su lako dostupni palpaciji. Trudnica ima bolne osećaje pri pokretima ploda.

Pri auskultaciji srčani tonovi se čuju potpuno jasno. Ako je reč o znatnijem smanjenju plodove vode, onda u takvoj situaciji postoji realna mogućnost povrede ploda preko trbušnog zida majke i stvaranja sraslina između njegovih delova tela sa amnionom (Simonartove trake). Tada se plod rađa manje ili više deformisan. Karakterističan je izgled lica (Potter - ovo lice) – široko razdvojene oči epikantusnim naborom, širok i spljošten nos, nisko usađene uši i mala brada. Takođe je zaustavljen razvoj pluća (hipoplazija pluća), nastaje respiratorni distres sindrom, otežano je disanje. Zbog slabosti bubrega ne izlučuje se mokraća. Mogu biti pridružene brojne anomalije srce i deformiteti skeleta.

Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una