Epilepsija

Epilepsija je naziv za neurološko oboljenje, koje se manifestuje povremenim motornim, senzornim, neuropsihičkim i doživljajnim poremećajima, uz gubitak svesti. Epilepsija je oboljenje u čijem se lečenju koriste različiti terapijski pristupi.

Pod pojmom izlečen smatra se stanje koje je sasvim iščezlo i za koje je malo verovatno da će se ponovo javiti. Kada se govori o epilepsiji situacija je nešto drugačija. Za sada ne postoje lekovi koji mogu da u potpunosti izleče epilepsiju, jer je teško predvidljivo da li će se i kada napadi ponoviti.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, EEG, EMG, CT, MR, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o Poliklinici Panacea