Kriza svesti

Krize svesti mogu se podeliti na kolaps i sinkopu. Nagli gubitak i vraćanje svesti posle par sekundi je kolaps.

Sinkope su ozbiljniji zdravstveni problem. Osoba bez ikakve najave i prethodnih simptoma odjednom izgubi svest na nekoliko minuta, pri tome dolazi do povređivanja pri padu i potpune amnezije za događaj (pacijent se ne seća koliko je bio bez svesti i šta se dogodilo tačno).

Uzrok kriza svesti može biti srčani blok ili ozbiljan poremećaj ritma srčanih komora, što zahteva ugradnju pejsmejkera ili kardioverter defibrilatora.

Čest neurološki uzrok gubitka svesti je epilepsija.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unose datum pregleda ili kontrole i tezina i visina pacijenta. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, EEG, EMG, CT, MR, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o Poliklinici Panacea