Inencefalija

Inencefalija spada u razvojne anomalije centralnog nervnog sistema - defekte nervne cevi i karakteriše se ekstremnom retrofleksijom ( savijenost put unazad) glave i teškim defektima kičme.

Defekti nervne cevi javljaju se vrlo rano u embrionalnom razvoju, između 17. i 30. dana nakon začeća. Nedostatku folne kiseline doprinose i drugi faktori kao što su:
- spoljašnji faktori
- genetika
- socioekonomski status
- dijabetes majke
- težina majke
- konzumiranje alkohola majke

Rizik da rode dete sa ovakvim defektima imaju žene koje:
- imaju defekte nervne cevi
- su ranije rodile dete s nekim defektom nervne cevi. Ove žene treba da uzimaju folnu kiselinu pre   trudnoće i potrebno je planirati svaku buduću trudnoću.

Novorođenčad sa inencefalijom su manje dužine sa disproporcionalno velikom glavom. Najčešće vrata uopšte i nema, pa se koža lica direktno nastavlja na kožu grudnog koša, a koža potiljka na kožu leđa. Mogu biti pridružene i druge anomalije - anencefalija, cefalokela, hidrocefalus, odsustvo donje vilice, rascep nepca i/ili usana, spina bifida, kardiovaskularni poremećaji, dijafragmalna hernija i anomalije gastrointestinalnog trakta i bubrega. Novorođenčad sa inencefalijom retko žive duže od nekoliko sati. Porođaj je rizičan, jer nepravilan položaj deteta može da uzrokuje teške povrede majke.

Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una