Rascep usne

Rascep usne nastaje usled nesrastanja maksilarnog nastavka sa medijalnim nosnim nastavkom, pa je rascep postavljen između filtruma i ostalog dela usne. Praktično uvek postoji i izvijenost nosne pregrade.

Ova anomalija nastaje kao posledica multifaktorijalnog uticaja, od kojih su značajne genetske promene, virusna infekcija,toksini i hipoksija u prenatalnom periodu. Postoji porodična sklonost javljanja sa nepravilnim dominantnim nasleđivanjem.

Stalna prateća deformacija kod bolesnika sa rascepom usana je poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa kao i poremećaj u rastu koštanih struktura srednjeg dela lica. Malformacija se utvrđuje odmah po rođenju. Vidi se defekt tkiva, hrana izlazi kroz nos i moguća je aspiracija u donje disajne puteve. Usled ovog poremećaja nastaju infekcije disajnih puteva, teškoće ventilacije srednjeg uva, nepravilan govor, nepravilna artikulacija, poremećen položaj zuba i loša okluzija, kao i devijacija nosne pregrade. Stalna prateća deformacija kod bolesnika sa rascepom usana je poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa kao i poremećaj u rastu koštanih struktura srednjeg dela lica.

Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una